منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
زمان ديجيتال
منو
منو
ورود
یکشنبه 1 آذر 1394 ارزشیابی اساتید از تاریخ 28/8/94 لغایت 25/9/94 بسمه تعالی
اطلاعیه
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت ارزشیابی اساتید از تاریخ 28/8/94 لغایت 25/9/94 به سایت گلستان مراجعه نمایید ، در ضمن عکس راهنمای ارزشیابی را جهت راهنمایی مشاهده کنید .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر