منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
زمان ديجيتال
منو
منو
ورود
1397/3/9 چهارشنبه آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد خرداد97 کارشناسی ارشدمطابق اعلام نتایج کارشناسی ارشد و انتخاب رشته آنها از مورخه 9 خرداد 1397 ،به  پیوست رشته های کارشناسی ارشد شهرهای مجری ارشد  استان فارس اعلام می گردد 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر