منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
زمان ديجيتال
منو
منو
ورود
1398/6/3 یکشنبه نحوه استفاده از مرخصی زایمان بانوان دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی
براساس اعلام معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور درخصوص استفاده از مرخصی زایمان بانوان دانشجو به استحضار می رساند: با مرخصی بدون احتساب در سنوات و بدون پرداخت شهریه ذینفعان حداکثر به مدت 5 نیمسال (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) با ارائه مستندات معتبر (اعم از گواهی پزشک متخصص و پاراکلینیکی، مدارک هویتی و ...) و پس از طرح و تایید در کمیسیون موارد خاص دانشگاه موافقت می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر