منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
زمان ديجيتال
منو
منو
ورود
1399/1/19 سه‌شنبه کلاسهای مجلزی دانشگاه های پیام نور استان فارس
کلاسهای مجازی دانشگاه پیام نور استان فارس

.

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس به آدرس های زیر مراجعه نمایید:

http://vc.farspnu.ac.ir/

 

راهنمای استفاده از سامانه  توسط دانشجو:

http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf

 

راهنمای استفاده از سامانه  توسط اساتید:

http://farspnu.ac.ir/ostad_help.pdf

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر